< TUNISKO - INDEX  

Studio
aNDa

rovněž prezentuje psané cestopisy od R. Baziky v internetové podobě. O putování mnoha exotickými zeměmi (včetně těch, které můžete shlédnout na nabízených DVD) se můžete dočíst na:

www.rbazika.wz.cz/cesty.htm

Zde najdete nejen bohatou fotodokumentaci, ale také cenné doplňující informace k dokumentům shlédnutým na DVD. Pokud se chystáte některou z popisovaných destinací navštívit, naleznete zde také zajímavé náměty a praktické informace na cestu.
Pozn: Grafická podoba internetových cestopisů se vyvýjela dle zkušeností autora. Po roce 2006 přestaly být tyto stránky internetových cestopisů dále doplňovány a udržovány.